Milionowy biznes w network marketingu

2. Klient czy biznes partner?